DROGI PACJENCIE i GOŚCIU DERMAPOLIS,

Jako Zespół DERMAPOLIS Medical Dermatology Center staramy się przestrzegać wytycznych sanitarnych i zasad higieny, dotyczących bezpieczeństwa, aby powstrzymać infekcje wirusowe (w tym SARS-CoV-2) i bakteryjne.
Prosimy, przeczytaj uważnie poniższy tekst:

» czytaj więcej

Informacje Prawne

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Dermatologiczny dr n. med. Edyta Gębska, ul. Św. Barbary 14, 41-500 Chorzów, NIP 6481948140, REGON 273347775, nr BDO 000514987, tel. +48 32 748 55 08, +48 600 041 500, adres e-mail: biuro@dermapolis.pl, jest podmiotem leczniczym, wykonującym działalność leczniczą na podstawie wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod nr Księgi 000000238125, Oznaczenie organu: W – 24, za pomocą zakładu leczniczego „DERMAPOLIS Medical Dermatology Center dr n. med. Edyta Gębska”.
Rodzaj prowadzonej działalności leczniczej to ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Zakres świadczeń udzielanych przez „DERMAPOLIS Medical Dermatology Center dr n. med. Edyta Gębska” obejmuje medyczne świadczenia komercyjne w zakresie dermatologii i alergologii dorosłych i dzieci, poradnictwa onkologicznego z zakresu dermatologii, poradnictwa i działalności szkoleniowej w zakresie chorób skóry, chorób zawodowych skóry oraz prowadzenie badań klinicznych w dziedzinie dermatologii.
Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością, określa zakładka Cennik.

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

DERMAPOLIS nie pobiera opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej:
1)    do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,
2)    przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
3)    za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
DERMAPOLIS pobiera opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów, przy czym opłaty nie pobiera się:
a.         w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie,
b.         w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
c.         w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych,
d.         w przypadkach gdy przepisy wyraźnie zabraniają pobierania opłaty.
Działając na podstawie art. 28 ust. 3, w zw. art. 28 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 849) oraz § 27 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego, Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Dermatologiczny dr n. med. Edyta Gębska ustala, że opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej prowadzonej w ramach zakładu leczniczego „DERMAPOLIS MEDICAL DERMATOLOGY CENTER dr n. med. Edyta Gębska” ul. Św. Barbary 14 lok. U2, 41-500 Chorzów w okresie od 01.03.2021 r.  wynoszą:
1)        za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 10,91 zł ,
2)        za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,38 zł ,
3)        za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 2,18 zł .
Wysokość opłaty uwzględnia podatek od towarów i usług.

Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem